Ved dødsfald

Ved dødsfald er der mange ting, de efter­ladte skal tage stilling til og mange praktiske ting, der skal gøres. Mange vælger at kontakte en bedemand, der kan hjælpe med det praktiske.

For at aftale tidspunkt mm. omkring begravelse eller bisættelse i kirken, skal man kontakte præsten eller kirkekontoret.

Inden begravelsen eller bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man forbereder højtideligheden og vælger salmer. På hjemmesiden Folkekirken.dk kan man læse mere om kirkelig begravelse eller bisættelse.

Som pårørende skal man også vælge gravsted. Det kan man gøre ved at kontakte graveren på kirkegården.

Engholmkirken har udarbejdet en folder, der kort fortæller om kirkegården og begravelse her. Mere fyldestgørende oplysninger findes i kirkegårdens vedtægt. Et takstblad oplyser om gældende priser for gravsteder og deres vedligeholdelse. Begge pa­pirer udleveres af graveren i forbindelse med erhvervelse af gravstedsret.

Du kan læse hele folderen ved at åbne vedhæftede fil folderkirkegaard2008. og gældende takstblad

For at se de respektive afdelinger på kirkegården se kort.

Det sker i kirken

BegivenhedDato

Gudstjeneste med nadver, 2. s. i fasten, ved Lotte Høst Hansen

28. feb 10:00
10:30
28. feb 10:00 -
10:30

Morgensang v Lotte Høst Hansen

3. mar 09:30
10:00
3. mar 09:30 -
10:00

Højmesse 3. s. i fasten ved Nils Wildschiødtz

7. mar 10:00
11:00
7. mar 10:00 -
11:00

Morgensang v Lotte Høst Hansen

10. mar 09:30
10:00
10. mar 09:30 -
10:00

Højmesse Midfaste ved Lotte Høst Hansen

14. mar 10:00
11:00
14. mar 10:00 -
11:00

Morgensang v Lotte Høst Hansen

17. mar 09:30
10:00
17. mar 09:30 -
10:00

Højmesse Mariæ Bebudelses Dag ved Nils Wildschiødtz

21. mar 10:00
11:00
21. mar 10:00 -
11:00

Morgensang v Lotte Høst Hansen

24. mar 09:30
10:00
24. mar 09:30 -
10:00

Højmesse Palmesøndag ved Lotte Høst Hansen

28. mar 10:00
11:00
28. mar 10:00 -
11:00

Morgensang v Lotte Høst Hansen

31. mar 09:30
10:00
31. mar 09:30 -
10:00