Menighedsrådet

Menighedsrådet vælges for en periode af 4 år. Der er valg til Menighedsrådet igen i 2020.

Ca. en gang om måneden er der møde i rådet, møderne er offentlige. Du kan se datoer og referater på siden Møder

Rådet varetager blandt andet vedligeholdelse af bygninger, økonomi, ansættelser og aktiviteter ved kirken.

Har du spørgsmål til Menighedsrådets arbejde, er du velkommen til at kontakte medlemmerne.

Formand

Marianne Mikkelsen

Allerød Have 2, 2.tv

3450 Allerød

Telefon: 21 83 30 07

Mail: mmi@live.dk

Næstformand og kirkeværge

Jens Clod Præstholm

Cedervangen 15

3450 Allerød

Telefon: 53 70 43 54

Mail: jensclod@gmail.com

Kasserer:

Lars Viggaard

Brislingvej 18

3450 Allerød

Telefon: 20 45 70 24

Mail: lars@viggaard.dk

Kontaktperson

Jette Lene Lønberg

Røglevænget 23

3450 Allerød

Telefon: 48 17 56 18

Mail: jettelenelonberg@gmail.com

Kirkegård

Torben Niehues

Telefon: 40 57 45 88

Mail: torbenvictorniehues@gmail.com

Ulrik Knudsen

Duevej 3A

3450 Allerød

Telefon: 48 17 59 37

Mail: maryann.ulrik@mail.dk

Hans Aue

Telefon: 48 14 02 17

Mail: hans@aue.dk

Tove Falk

Telefon: 29122159

Mail: falk@fritid.tdcadsl.dk