Valg af menighedsråd

Det nye menighedsråd tiltræder ved kirkeårets begyndelse, 1. søndag i advent, d. 29. november 2020. Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode.

Følgende er valgt:

Jens Clod Præstholm, Marianne Mikkelsen, Lars Viggaard, Michel Strauss, Tove Birgitte Falk, Jonas Thy Østengaard, Benedikte Jacobi, Birgit Witt Lindgreen og Ida Marie Trier.

Endvidere er valgt 3 stedfortrædere:

Anette Stæhr, Torben Niehues og Ove Ulrik Knudsen.

 

 

Menighedsrådet

Menighedsrådet vælges for en periode af 4 år. Der er valg til Menighedsrådet igen i 2024.

Ca. en gang om måneden er der møde i rådet, møderne er offentlige. Du kan se datoer og referater på siden Møder

Rådet varetager blandt andet vedligeholdelse af bygninger, økonomi, ansættelser og aktiviteter ved kirken.

Har du spørgsmål til Menighedsrådets arbejde, er du velkommen til at kontakte medlemmerne.

Formand

Marianne Mikkelsen

Allerød Have 2, 2.tv

3450 Allerød

Telefon: 21 83 30 07

Mail: mmi@live.dk

Næstformand

Jonas Thy Østengaard

Mail: jto@km.dk

Telefon: 30 23 39 36

Kirkeværge

Jens Clod Præstholm

Cedervangen 15

3450 Allerød

Telefon: 53 70 43 54

Mail: jensclod@gmail.com

Kasserer:

Lars Viggaard

Brislingvej 18

3450 Allerød

Telefon: 20 45 70 24

Mail: lars@viggaard.dk

Kontaktperson

Michel Marcel Lucien Strauss

Telefon: 40 45 55 49

Mail: mmlstrauss@gmail.com

Kirkegård

Benedikte Jacobi

Telefon: 22 85 04 63

Mail: benediktejacobi@gmail.com

Medlem

Birgit Witt Lindgreen

Telefon: 21 60 68 02

Mail: bw.lindgreen@gmail.com

Medlem

Ida Marie Trier

Telefon: 29 66 91 70

Mail: idatrier1@gmail.com

Medlem

Tove Falk

Telefon: 29122159

Mail: falk@fritid.tdcadsl.dk