Sognepræster

Sognepræst (kbf) - Nils Wildschiødtz Hansen

Telefon: 48 10 58 12 

Mail: nwh@km.dk

Mandag er fridag

 

Sognepræst Lotte Høst Hansen

Telefon: 22 61 23 15

Mail: lohh@km.dk

Mandag er fridag.

Kirkekontor

Kommunikationsmedarbejder og kordegn 

Anne-Mette Kaare

Telefon: 48 10 58 10

Mail: amni@km.dk

Træffes: mandag - fredag kl. 9 - 13

Kirketjener

Kirketjener Mie Schriver

Telefon: 48 10 58 10

Træffes: tirsdag - fredag kl. 9 - 13

Graver Kaj Andersen

Telefon: 48 10 58 18

Træffes: mandag - fredag kl. 8.30 - 13

Organist Bo Andersen

Telefon: 48 10 58 14

Mail: bacomposer@boandersen.dk

Kirkesanger Sasse Flodgaard

Telefon: 22 79 80 62

Mail: sasse@josasse.dk

 

 

Henvendelse vedr.:

  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse
  • velsignelse
  • begravelse

til kirkekontoret eller til en præst.