Sognepræster

Sognepræst (kbf) - stillingen er vakant

Sognepræst Lotte Høst Hansen

Telefon: 22 61 23 15

Mail: lohh@km.dk

Træffes på telefon tirsdag - fredag. Mandag er fridag.

Vikar Mona Høgh

Mona Høgh - Præst i Engholm i den kommende periode.

Telefon: 20 25 10 51

Mail: moih@km.dk

Fra 1. varetager Mona Høgh opgaven som præst 50 % i Nødebo-Gadevang og 50% i Engholm sogn, indtil der er fundet en afløser for Karen Møldrup Rasmussen.

 

Kirkekontor

Kommunikationsmedarbejder og kordegn 

Anne-Mette Kaare

Telefon: 48 10 58 10

Mail: amni@km.dk

Træffes: mandag - fredag kl. 9 - 13

Kirketjener

Kirketjener Charlotte K. Hansen (delvist sygemeldt)

Vikar for kirketjener Mie Schriver

Telefon: 48 10 58 10

Træffes: tirsdag - fredag kl. 9 - 13

Graver Kaj Andersen

Telefon: 48 10 58 18

Træffes: mandag - fredag kl. 8.30 - 13

Organist Bo Andersen

Telefon: 48 10 58 14

Mail: bacomposer@boandersen.dk

Kirkesanger Sasse Flodgaard

Telefon: 22 79 80 62

Mail: sasse@josasse.dk

 

 

Henvendelse vedr.:

  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse
  • velsignelse
  • begravelse

til kirkekontoret eller til en præst.