Kirkegården

Kirkegården blev indviet i 1994 og omkranser kirken i øst, syd og vest. Som noget relativt nyt for danske kirkegårde, er den udlagt som skovkirkegård med egetræer i gravområderne og med lav og bred bøgebeplantning langs kirkegårdens ydersider.

Megen symbolik knytter sig til træet, og det bruges da også flittigt i testamenterne og i vor rige salmeskat som tegn på menneskelivet og livets kredsløb. Både kiste- og urnegrave samt anonyme kistegrave findes i skovarealerne. Urnegrave findes tillige i de åbne plæneområder.

Ved udformningen af kirkegården er der lagt vægt på at bibeholde en af de små lavninger, som allerødområdet er så rig på. Arealet er anlagt som en lille lavvandet dam, centralt beliggende i kirkegårdsanlægget og omkranset af en stor græsplæne. I kirkegårdens vestlige del ligger amfien.