Konfirmandindskrivning for elever på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt

Dine informationer:

* = Skal udfyldes

Konfirmation 2020

Bededag d. 8. maj kl. 9.30 

Kratbjergskolen, afd. Engholm, 8.A

Bededag d. 8. maj kl. 11.30 

Kratbjergskolen, afd. Engholm, 8.B

Søndag d. 10. maj kl. 10.00

Kratbjergskolen, afd. Engholm, 8.C

Kristi Himmelfart d. 21. maj kl. 9.30 

Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt, 8.A

Kristi Himmelfart d. 21. maj kl. 11.30 

Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt, 8.B

Spørgsmål om konfirmandindskrivningen

Har du spørgsmål vedr. konfirmandindskrivningen eller generelt om konfirmationen, er du naturligvis velkommen til at kontakte kirkens kontor på telefon: 48 10 58 10 eller mail: amni@km.dk

Husk at melde afbud!

Ved sygdom og ferie - husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme til konfirmandundervisning:

Karen Møldrup Rasmussen: kamoe@km.dk

Lotte Høst Hansen: lohh@km.dk