Glasmalerier i kirkerummet og menighedssalen

 

Fra starten ønskede man , at den kunstneriske udsmykning skulle være en integreret del af kirkens udformning. Kunsten er derfor bogstavelig talt "bygget ind i kirken". Som kunstner er valgt maleren Hans Voigt Steffensen, som også er ansvarlig for interiørets farvesammensætning.


I pulpiturets front har han lavet fjorten glasmalerier i samarbejde med glasmester Per Steen Hebsgaard.
Lige som Engholmkirken var CUBO arkitekternes første kirkebyggeri, så er det også Hans Voigt Steffensens første kirkeudsmykning. Resultatet er ganske unikt i nyere dansk kirkekunst, samtidig med at der herved knyttes bånd til meget gamle traditioner i kirkelig billedfremstilling. Motiverne er alle knyttet til Jesu liv.

På sydvæggen ses: 1. Mariæ bebudelse; 2. Jesu fødsel; Jesu dåb; 4. Jesus og de små børn; 5. Jesus vandrer på søen; 6. Den barmhjertige samaritaner.

På vestvæggen ses: 7. Bespisningen i ørkenen; 21. Fristelsen i ørkenen; 22. Bjergprædikenen; 23. Jesus salves i Betania; 8. Jesu indtog i Jerusalem; 24. Tempelrensningen.


På nordvæggen ses: 9. Nadveren; 10. Judaskysset; 11. Vejen til Golgata; 12. Korsfæstelsen; 13. Gravlæggelsen; 14. Kvinderne ved den tomme grav.

I menighedssalens pulpitur ses yderligere 6 glasmalerier med motiverne 15. Brylluppet i Kanan; 16. Peters fiskedræt; 17. Jesus opvækker Lazarus; 18. Den blinde ved Jeriko; 19. Den lamme i Kapernaum og 20. Det store Gæstebud.

I forbindelse med Engholmkirkens 25 års fødselsdag blev glasmalerierne tilføjet en frise af 6 polychrome malerier, som ses over døren til kirkegården. Hermed er den oprindelige plan med udsmykning gennemført.

Oversigt over glasmalerier og sponsorer

 

 

Brudetæppe

Et vævet brudetæppe i størrelsen 185 x 185 cm udsmykker til daglig forhallen ved indgangen til menighedssalen. Motivet er et dansende brudepar og har den samme violette bund, som processionsløberen. Ved bryllupper lægges brudetæppet i forlængelse af løberen. Brudetæppet er tegnet af hans Voigt Steffensen og vævet af Lene Helmer Nielsen.