Kirkerummet

Kirkerummet
Koret og alteret fastholdes som en forlængelse af processionsaksen. Kirkerummets traditionelle, symmetriske komposition brydes af korvæggens asymmetriske opbygning, og her er placeret en 9 m høj frise i glas som en forstærkning af asymmetrien. Motiver og skrifttegn er udført af Hans Voigt Steffensen.
Fisken er et gammelt kendetegn for kristne; Ankeret benyttes i overført betydning om det kristne evighedshåb; Lammet blev af Jesus benyttet som et billedligt udtryk for den kristne menighed; Alfa og omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet og henfører til, at Gud er altomfattende; Kristi monogram er sammensat af de græske bogstaver X (betyder K) og P (betyder R), hvilket er de to første bogstaver i KRistus. Disse motiver går igen på alterdug, processionsløber og døbefont. Alterdugen er broderet af Marina Sørensen.

Døbefonten
Døbefontens fod består af fire søjler, hvis mellemrum danner et kors. Dåbsfadet er lavet af to glasskåle, hvoraf den ene er påmalet kristne symboler, hvorefter den anden skål er lagt ovenpå og sammensmeltet med den første, så de danner et fad. Der er fremstillet 5 fade med hver sin liturgiske farvé, således at farvesætningen følger kirkeårets tradition. Fadene er igen et resultat af samarbejdet mellem Hans Voigt Steffensen og Per Steen Hebsgaard.

Prædikestolen
Prædikestolens front præges af tre rektangulære, hvide søjler som symboliserer treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Søjlerne skærmer det ovale fod og gavlstykke, som er forarbejdet af elmetræer, der stod i Lynge præstegårdshave, Træets åreforløb og farvespil fremhæver det originale design og den håndværksmæssige udførelse.

Kirkeskibet
Et 1,60 m langt kirkeskib er ophængt over Pulpituret langs kirkerummets sydvæg. Det er en model af briggen "Danmark", bygget af Erik Pedersen, som er en ren troldmand på sit område.