Engholmkirkens historie


Engholmkirken er en ny kirke, der tjener som sognekirke for Engholm sogn under Hillerød provsti, Helsingør stift. Sognet blev udskilt fra Lynge-Uggeløse pastorat d. 1. januar 1995.
Kirken ligger på Lynge Overdrev i den vestlige del af Allerød by, som præges af villa- og institutionsbyggeri fra de seneste årtier. Kirkebyggeriet giver området karakter med sine lyse og markante bygninger og de mange egetræer, der pryder skovkirkegården.
Kirken er opført 1993-94 og blev indviet d. 27. marts 1994. forud var gået 16 år med gudstjenester i nærliggende lokaler. Først på Allerød Rådhus 1978-84, og de de efterfølgende 10 år i kirkefondets vandrekirke, som var placeret, hvor Engholmkirken nu ligger. Den blev i 1993 flyttet over på den modsatte side af kirkevejen og er nu FDFérnes hus.

Kirken bygges
Tanken om at bygge en ny kirke blev en realitet, da grunden til kirke og kirkegård erhvervedes i 1982.
Ni år senere blev der udskrevet en åben arkitektkonkurrence, hvor der indkom 210 forslag, som viste stor bredde i den arkitektoniske løsning på 90érnes kirkebyggeri.
Førstepræmien gik til CUBU arkitekterne i Århus, som fik overdraget byggeopgaven. Første spadestik blev taget d. 18. april 1993 og d. 5. juni samme år fejredes grundstensnedlæggelsen. Der blev indmuret 1 sten fra Helsingør domkirke, 4 fra Lynge kirke og 2 fra Uggeløse kirke. Stenene kan ses udefra i kirkens østvæg.
CUBO arkitekterne placerede kirken i en skovpræget park med tre åbne arealer, hvor kirken ligger i det største. det andet areal er udlagt som plæne, der tjener som begravelsesplads. det tredie er et amfiareal, der ligger vest for kirken. Med dens forsænkede midterflade, er amfien egnet til udendørs gudstjeneste og andre kirkelige arrangementer.

Kirkegården
Kirkegården omkranser kirken i øst, syd og vest. Som noget relativt nyt for danske kirkegårde, er den udlagt som skovkirkegård med egetræer i gravområderne og med lav og bred bøgebeplantning langs kirkegårdens ydersider. Megen symbolik knytter sig til træet, og det bruges da også flittigt i testamenterne og i vor rige salmeskat som tegn på menneskelivet og livets kredsløb. Både kiste- og urnegrave samt anonyme kistegrave findes i skovarealerne. Urnegrave findes tillige i de åbne plæneområder. Ved udformningen af kirkegården er der lagt vægt på at bibeholde en af de små lavninger, som allerødområdet er så rigt på. Arealet er renoveret som en lille lavvandet dam, centrelt beliggende i kirkegårdsanlægget og omkranset af en stor græsplæne.

Kapellet
I forbindelse med opførelsen af vandrekirken i 1984 udførte kunstneren Alice Buckhave en alterudsmykning. Den anvendes nu i kapellet, hvor den er anbragt i forbindelse med alterbordet.
Udsmykningen består af et silhuetklip, der er udført i en tynd marinafarvet metalplade på guldfarvet bund. Den forestiller de fire evangelisters symboler: Englen (Matthæus), løven (Marcus), oksen (Lukas) og ørnen (Johannes).

Klokketårnet
Øverst i klokketårnet hænger tre klokker. De to øverste malmklokker er støbt af Pierre Pacard i Frankrig og vejer henholdsvis 800 kg og 555 kg. De er stemt i slagtonerne F1 og G1. Den største klokke har inskriptionen "Kom alt er rede". Den næststørste har inskriptionen " Stem mig med din egen hånd". Den mindste klokke vejer 50 kg og stammer fra vandrekirken og benyttes ved særlige lejligheder. Den er uden inskription.