Engholmkirkens historie

Engholmkirken er en ny kirke, der tjener som sognekirke for Engholm sogn under Hillerød provsti, Helsingør stift. Sognet blev udskilt fra Lynge-Uggeløse pastorat d. 1. januar 1995.
Kirken ligger på Lynge Overdrev i den vestlige del af Allerød by, som præges af villa- og institutionsbyggeri fra de seneste årtier. Kirkebyggeriet giver området karakter med sine lyse og markante bygninger og de mange egetræer, der pryder skovkirkegården.
Kirken er opført 1993-94 og blev indviet d. 27. marts 1994. forud var gået 16 år med gudstjenester i nærliggende lokaler. Først på Allerød Rådhus 1978-84, og de efterfølgende 10 år i kirkefondets vandrekirke, som var placeret, hvor Engholmkirken nu ligger. Den blev i 1993 flyttet over på den modsatte side af kirkevejen og er nu FDFérnes hus.

Kirken bygges
Tanken om at bygge en ny kirke blev en realitet, da grunden til kirke og kirkegård erhvervedes i 1982.
Ni år senere blev der udskrevet en åben arkitektkonkurrence, hvor der indkom 210 forslag, som viste stor bredde i den arkitektoniske løsning på 90érnes kirkebyggeri.
Førstepræmien gik til CUBO arkitekterne i Århus, som fik overdraget byggeopgaven. Første spadestik blev taget d. 18. april 1993 og d. 5. juni samme år fejredes grundstensnedlæggelsen. Der blev indmuret 1 sten fra Helsingør domkirke, 4 fra Lynge kirke og 2 fra Uggeløse kirke. Stenene kan ses udefra i kirkens østvæg.
CUBO arkitekterne placerede kirken i en skovpræget park med tre åbne arealer, hvor kirken ligger i det største. det andet areal er udlagt som plæne, der tjener som begravelsesplads. det tredie er et amfiareal, der ligger vest for kirken. Med dens forsænkede midterflade, er amfien egnet til udendørs gudstjeneste og andre kirkelige arrangementer.